บริษัท อาร์ทิแฟคท์ ออโต้เทรด จำกัด

104/52 หมู่ 12 ถนนเทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 10400
โทร. 02-346-0321-3 แฟกซ์. 02-174-6204
มือถือ. 093-596-3514, ฝ่ายขาย. 086-318-9822